USANDIZAGA: MENDI MENDIYAN (A BASQUE FOLK OPERA IN THREE ACTS)

Marco Polo, 2005 - CD

Andra Mari Abesbatza, Bilbao Symphony Orchestra

Tatiana Davidovna, Juan Lomba, Marta Urbieta, Santos Ariño, Jose Antonio Carril, Alfonso Echeverría

Zuzendaria: Juan Jose Mena

1.1 Act I Scene 1: Ama! au bildurra! ikaraz nago... zergatik da gaiztoa (Andrea, Txiki) Jose Maria Usandizaga 00:07:05
1.1 Act I Scene 10: Begira, ementxen dezu Andrea (Kaiku, Andrea, Gaizto) Jose Maria Usandizaga 00:01:39
1.11 Act I Scene 11: Bakarrik gaude, Andrea (Gaizto, Andrea) Jose Maria Usandizaga 00:04:58
1.12 Act I Scene 12: Zuaz, zuaz, eramanzazu ori. Agur mendiko paketasuna (Juan Cruz) Jose Maria Usandizaga 00:02:24
1.13 Act II Scene 1: Alare! zorioneko lekua! (Joshe Mari) Jose Maria Usandizaga 00:05:15
1.14 Act II Scene 2: Zerbait eztutzen zaite, Andrea (Juan Cruz, Andrea) Jose Maria Usandizaga 00:02:32
1.15 Act II Scene 3: Zer egiten oten du Joshe Mari (Andrea, Txiki) Jose Maria Usandizaga 00:03:09
1.16 Act II Scene 4: Korrika trator, Andrea zakurrak alde ontara datoz otsuen arrazurakin (Joshe Mari, Andrea, Txiki) Jose Maria Usandizaga 00:00:47
1.17 Act II Scene 5: Guazen aitonari deitutzera (Andrea, Txiki, Joshe Mari, Juan Cruz, Kaiku) Jose Maria Usandizaga 00:04:05
1.2 Act I Scene 2: Zuaz, zuaz, gau illuna (Andrea) Jose Maria Usandizaga 00:03:20
1.3 Act I Scene 3: Semetxo maiteak, pozkidaz zaudete lenbiziko goiztarrak zeratelako (Juan Cruz, Andrea, Txiki) Jose Maria Usandizaga 00:01:39
1.4 Act I Scene 4: Birjina Ama! (Juan Cruz) Jose Maria Usandizaga 00:02:35
1.5 Act I Scene 5: La, la, la, la, la, la... (Kaiku, Juan Cruz) Jose Maria Usandizaga 00:04:29
1.6 Act I Scene 6: Artzai pizkorra: jo, jo zure sonu alai, bigun ta estiyak (Andrea, Kaiku, Juan Cruz) Jose Maria Usandizaga 00:04:24
1.7 Act I Scene 7: Aita jauna, kontu bat esango al didazu (Andrea, Kaiku) Jose Maria Usandizaga 00:04:11
1.8 Act I Scene 8: Mendi ganean neska polit bat! artzai gaztea! (Andrea, Joshe Mari) Jose Maria Usandizaga 00:00:33
1.9 Act I Scene 9: Gizona, nekez iritxi zera (Andrea, Joshe Mari) Jose Maria Usandizaga 00:01:49
2.1 Act III: Introduction Jose Maria Usandizaga 00:02:18
2.2 Act III Scene 1: Korrika, bide txigorretatik erronierira etorrigera (Chorus) Jose Maria Usandizaga 00:09:50
2.3 Act III Scene 2: Ez zuazela, Andrea; itz egin nai nizuke (Joshe Mari, Andrea, Chorus) Jose Maria Usandizaga 00:09:12
2.4 Act III Scene 3: Bein bakarrik nai izando maitatu; bein bakarrik... (Gaizto) Jose Maria Usandizaga 00:02:07
2.5 Act III Scene 4: Gaizto: zu alzera (Joshe Mari, Gaizto) Jose Maria Usandizaga 00:02:43
2.6 Epilogue: Sinfonia Jose Maria Usandizaga 00:03:43
2.7 Epilogue, Scene 1: Ementxen zan; iturritxo onen onean, zenbat amoriyo atzo (Andrea) Jose Maria Usandizaga 00:02:49
2.8 Epilogue, Scene 2: Andrea, Andrea: nun zera goizeki ordu obetan (Juan Cruz, Andrea, Txiki) Jose Maria Usandizaga 00:07:14